Built-in Classes alanından ulaşabileceğiniz nesne(object) kodları arasında sık kullanılanların daha detaylı anlatımı için ayrı bir bölüm açılması yararlı olacaktır.array, date, math, string, color, movieclip, selection, sound nesnelerini bu bölümde göreceğiz. Diğer nesneler (boolean, buton, key, loadvars, mouse, number, stage, system, textfield, textformat, XML, XML Socket) actionscript kodları ve uygulamalar bölümünde anlatılacaktır.Array Date
MovieClip
Sound
Color
Math
Selection
String