Diğer kodlarda olduğu gibi Flash bileşenlerine ait tüm kodlar Actionscript 3 `de değiştirilmiştir. Bu bölümde tüm Flash CS3 bileşenlerinin nasıl kullanılacağını basit örneklerle anlatacağız. Bu arada kullanılan kod gruplarında Flash`ın diğer temel kod gruplarındaki değişiklikleri de görme şansına ulaşacaksınız.

User InterFace Örnekleri

Button
CheckBox
ColorPicker
ComboBox
DataGrid
Label
List
NumericStepper
ProgressBar
RadioButton
ScrollPane
Slider
TextArea
TextInput
TileList
UILoader
UIScrollBar

Video Örnekleri

Bu bölüm tek bir sayfa içinde anlatılacaktır. Video elemanlarını tek tek özelleştirerek kullanabilirsiniz.

FLVPlayback && FLVPlayback Captioning