Mouse istediğiniz bir şekle dönüştürmek için;

- Mousenizin girmesini istediginiz şekli çizip movie clip haline getirin
- Bu klibe istediğiniz adı verin
- Movie_clip e tıklayıp action bölümüne aşağıdaki kodları yazın

onClipEvent (load) {
Mouse.hide ();
startDrag (this, true);
}

- Faremiz artık yaptığımız movie clip şeklini almıştır. Güle güle kullanın..