Sevgili Arkadaşlar;

Yaptığınız flash çalışmalarında kod kullanarak bir çok güzel işler yapabilirsiniz. Bunun için işinize yarayacağını düşündüğüm kodlardan bazılarını paylaşmak istedim.

kütüphanedeki bi movie clipe attachmovie koduyla hareket vermek?

Sahneye bir daire Çizin.İsmini daire_mc koyarak movie clibe dönüştürün.Sonra kütüphanede sağ tıklayarak linkage bölümünde identifier bölümünde daire_mc ismini verin. artık movie klibimiz kod için harekete hazırdır.Sonra ana sahnede birinci frame şu kodları yazalım.

Kod:
-----------------------------------------------------------------------
attachMovie("daire_mc", "daire_mc",this.getNextHighestDepth());
daire_mc._x =-2 ;
daire_mc._alpha=-5;

-----------------------------------------------------------------------

Batma-Çıkma Hareketi

Sahneye bir daire çizin.Seçim aracı(siyah ok) ile seçin.Modify >> Convert to the Seymbol ile Movie clibe dönüştürdükten sonra Properties kısmında instance name ismini daire_mc verin. ve şu kodu birinci frame yazın.


Kod:
-----------------------------------------------------------------------
aci = 0;
onEnterFrame = function(){
daire_mc._y = 200 + Math.sin(aci) * 50;
aci += .1;
}
-----------------------------------------------------------------------

Dönen Batma-Çıkma Hareketi

Sahneye bir daire çizin.Seçim aracı(siyah ok) ile seçin.Modify >> Convert to the Seymbol ile Movie clibe dönüştürdükten sonra Properties kısmında instance name ismini daire_mc verin. ve şu kodu birinci frame yazın.

Kod:
-----------------------------------------------------------------------
aci = 0;
merkezX = 270;
merkezY = 200;
acisal = 100;
hiz = .1;

onEnterFrame = function(){
daire_mc._x = merkezX + Math.cos(aci) * acisal;
daire_mc._y = merkezY + Math.sin(aci) * acisal;
aci += hiz;
}
-----------------------------------------------------------------------

Sahnedeki bir topu acısal olarak rastgele harekett ettirelim.

Yine Sahneye bir daire çizin.Seçim aracı(siyah ok) ile seçin.Modify >> Convert to the Seymbol ile Movie clibe dönüştürdükten sonra Properties kısmında instance name ismini daire_mc verin. ve şu kodu birinci frame yazın.

Kod:
-----------------------------------------------------------------------
aciX = 0;
aciY = 0;
merkezX = 270;
merkezY = 200;
dizi = 100;
xhiz = .07;
yhiz = .11;

onEnterFrame = function () {
daire_mc._x = merkezX+Math.sin(aciX)*dizi;
daire_mc._y = merkezY+Math.sin(aciY)*dizi;
aciX += xhiz;
aciY += yhiz;
};
-----------------------------------------------------------------------
değerleri değiştirip değişik sonuçları gorebilirsiniz.

Sahneye hızlıya başlayan bir dairenin yavaşlayarak durmasını kodla yapalım.

Sahneye bir daire çizin.Seçim aracı(siyah ok) ile seçin.Modify >> Convert to the Seymbol ile Movie clibe dönüştürdükten sonra Properties kısmında instance name ismini daire_mc verin. ve şu kodu birinci frame yazın.

Kod:
-----------------------------------------------------------------------
var easing:Number = 0.2;
var hedefX:Number = Stage.width / 2;
var hedefY:Number = Stage.height / 2;
onEnterFrame = function () {
var dikeyx:Number = (hedefX - daire_mc._x) * easing;
var dikeyy:Number = (hedefY - daire_mc._y) * easing;
daire_mc._x += dikeyx;
daire_mc._y += dikeyy;
};
-----------------------------------------------------------------------

Mouse takip ederken yavaşça duraklayan bir movie clip

Sahneye bir daire çizin.Seçim aracı(siyah ok) ile seçin.Modify >> Convert to the Seymbol ile Movie clibe dönüştürdükten sonra Properties kısmında instance name ismini daire_mc verin. ve şu kodu birinci frame yazın.

Kod:
-----------------------------------------------------------------------
var easing:Number = 0.1;
onEnterFrame = function () {
var dikeyx:Number = _xmouse - daire_mc._x;
var dikeyy:Number = _ymouse - daire_mc._y;
daire_mc._x += dikeyx * easing;
daire_mc._y += dikeyy * easing;
};
-----------------------------------------------------------------------

Mouse hareket ettikçe gölge efekti değişen bir kodlama yapalım.

Sahneye bir yıldız cizip Seçim aracı(siyah ok) ile seçin.Modify >> Convert to the Seymbol ile Movie clibe dönüştürdükten sonra Properties kısmında instance name ismini yildiz_mc verin. ve şu kodu birinci frame yazın.

Kod:
-----------------------------------------------------------------------
import flash.filters.DropShadowFilter;
var yildiz_mc:MovieClip;
var yildizFiltresiropShadowFilter;
init();
function init() {
yildizFiltresi = new DropShadowFilter();
yildizFiltresi.blurX = 20;
yildizFiltresi.blurY = 20;
}
function onEnterFrame(Void):Void {
var dx:Number = yildiz_mc._x - _xmouse;
var dy:Number = yildiz_mc._y - _ymouse;
yildizFiltresi.angle = Math.atan2(dy, dx) * 180 / Math.PI;
yildizFiltresi.distance = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) * .1;
yildiz.filters = [yildizFiltresi];
}